Mùn cưa cho Hamster thơm tự nhiên

15.000,025.000,0

Chất liệu: gỗ thông (lọc bụi, lọc dăm)

Mã: HPS012 Danh mục:
Mùn cưa thơm tự nhiên
Mùn cưa cho Hamster thơm tự nhiên
15.000,025.000,0 Lựa chọn các phương án