Chính sách bảo mật

Tôi là người điều hành Hamster Pet Shop

Tôi thu thập và lưu trữ điều gì

Tôi thu thập thông tin về bạn trong quá trình thanh toán tại cửa hàng, đánh giá sản phẩm hoặc đăng tải bình luận lên website.

1. Mua hàng

Khi bạn vào trang web, tôi sẽ theo dõi:

  • Sản phẩm bạn đã xem: hiển thị sản phẩm đã xem gần đây.
  • Vị trí, địa chỉ IP và loại trình duyệt: sử dụng cho mục đích giao hàng.
  • Địa chỉ giao hàng: ước tính chi phí giao hàng trước khi đặt hàng, và gửi đơn hàng cho bạn.

Khi bạn mua hàng từ website này, tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại. Tôi sử dụng thông tin này cho nhiều mục đích, ví dụ như:

  • Gửi thông tin đơn hàng mà bạn đã đặt.
  • Trả lời các yêu cầu của bạn, bao gồm cả việc hoàn lại tiền và khiếu nại.
  • Xử lý thanh toán.
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ.
  • Gửi cho bạn tin nhắn khuyến mãi.

Tôi cũng sẽ lưu những nhận xét hoặc đánh giá của bạn về sản phẩm.

2. Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận.

3. Cookies

Tôi sẽ sử dụng cookies để theo dõi nội dung giỏ hàng trong khi bạn duyệt trang web. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

4. Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết,v.v…). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Ai có quyền truy cập dữ liệu của bạn

Chỉ có tôi có thể truy cập thông tin mà bạn cung cấp.

  • Thông tin đơn hàng như mua những gì, mua khi nào và gửi hàng tới đâu,…
  • Cung cấp thông tin khách hàng như tên, địa chỉ email, thông tin thanh toán và địa chỉ giao hàng của bạn.

Tôi truy cập vào thông tin này để thực hiện đơn hàng, xử lý tiền hoàn lại và cũng như hỗ trợ cho bạn.

Tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Tôi gửi thông tin của bạn cho các đơn vị vận chuyển để cung cấp những đơn hàng và dịch vụ cửa hàng đến bạn.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn thanh toán, đánh giá sản phẩm và đăng tải bình luận thì siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn cho đến khi tôi xóa chúng.

Bạn có quyền nào với dữ liệu của mình

Nếu bạn đã mua hàng, đánh giá hoặc nhận xét trên trang web này, bạn có thể yêu cầu tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Thông tin liên hệ của tôi